• 01
  Cô kiểm tra trình độ
 • 02
  Cô tư vấn lớp học
 • 03
  Bạn học thử 01 buổi miễn phí
 • 04
  Quyết định là ở bạn

CÁC KHÓA HỌC OFFLINE

 • XOÁ MÙ TIẾNG ANH

  Đầu vào
  Mù tiếng Anh
  Mục tiêu
  Xoá mù hoàn toàn
  Tự tin vào lớp cơ bản

 • TOEIC CĂN BẢN

  Đầu vào
  Dưới 400
  Mục tiêu
  Đạt 400+
  Tự tin vào lớp giải đề

 • TOEIC GIẢI ĐỀ

  Đầu vào
  từ 400 trở lên
  Mục tiêu
  tăng 150 - 200
  Sau 2 tháng

 • TOEIC CẤP TỐC

  Đầu vào
  từ 400 trở lên
  Mục tiêu
  tăng 150 - 200
  Sau 4 tuần

HỌC TOEIC ONLINE

Đăng ký test trình độ + học thử Miễn phí